Tâm cảnh chẳng đến nhau, thì ngay đó giải thoát

Trong sinh hoạt hằng ngày, khi với người, khi làm việc, khi xử sự, đứng trước cảnh vật… chúng ta phải biết thường cảnh giác và nhắc nhở, không để cho cảnh vật, sự việc, chuyện buồn vui, hơn thua được mất, dính mắc vào tâm, làm được như thế là người giải thoát.