Khi được người khác kính trọng mà tự xét thấy đức hạnh của mình không đủ, phải biết đó là tội lỗi của mình.

Bởi đó là biểu hiện của sự dối trá, hay đạo đức giả khiến người khác hiểu lầm mà sanh tâm kính trọng ta.  Bấy giờ ta nên xét lại hành vi đạo đức của mình, nếu thấy rõ rằng là mình chưa xứng đáng để đón nhận sự kính trọng đó thì phải sanh lòng hỗ thẹn. Đã không biết hỗ thẹn mà còn ra vẻ hãnh diện tự đắc khi được người khác tôn vinh, thì phải biết đó chính là tội lỗi của mình vậy.