Học đạo quý ở chỗ sửa trị tâm, chẳng phải chỉ lo chỉnh sửa làm đẹp hình tướng.

Người chân thật học đạo thì chuyên sửa trị tâm làm gốc.  Khi ra làm đạo là vì muốn khôi phục hoằng dương cái đạo của Phật Tổ, tiếp dẫn kẻ hậu lai.  Còn hàng học giả thì chỉ thích trau chuốc phần hình tướng bên ngoài, buông lung chẳng sợ nhân quả. Chỉ biết chuyên chú vào lòng ham muốn riêng mình, không kiêng sợ điều gì, gây cái họa cho một đời, tạo cái ương cho muôn kiếp. Không biết được, sửa trị tâm và trau chuốc hình tướng kết quả cách nhau một trời một vực như vậy.