Sanh ra ta nhờ cha mẹ, thành tựu ta chính nhờ thầy bạn

Người học đạo nên gần gũi bạn lành, phải nên tìm người đáng làm bậc thầy của mình, luôn mang lòng tôn kính.  Khi làm việc gì cũng nên lấy đó làm gương mà bắt chước. Hoặc giả, trí thức của họ với mình có khác biệt quá xa, thì mình cũng có thể từ trong đó tìm thấy cái hay của họ, bỏ qua những cái không đồng quan điểm với mình. Y theo đó mà làm bạn, để cảnh sách những chỗ mà mình chưa theo kịp, làm bạn như thế mới mong có ích.