Hành xử hằng ngày phải học đòi theo bậc thượng lưu, chớ nông nổi bắt chước theo bọn hèn kém.

Bình sinh ở trong chúng mà không bị chìm đắm trong đám hạ ngu, đều là những người xuất thân từ ở trong lời nói đó. Sống chung đụng giữa chốn đông người, kẻ hèn thì nhiều, mà người trí lại ít. Tập theo kẻ hèn thì dễ, còn thân cận với người trí thức thì khó. Nếu ở trong đó, quả thật tự mình luôn có chí gắng gỏi, khiến cho cái thói quen buông lung theo hèn kém kia phải tận diệt. Việc này cũng giống như một người mà đấu lại với ngàn người để trở thành người siêu việt. Nếu trọn đời có thể tuân theo lời nói đó thì không phụ chí làm người ở kiếp sống này vậy.