Người học đạo lập thân cần phải chính đáng, tránh sao cho người ta đừng bàn trộm về các điều kỳ dị. Nếu một khi đã vướng vào vòng phị phi kỳ dị, thì trọn đời không thể lập thân được.

Tính mệnh của người què thì nương vào gậy, mất gậy thì té ngã. Tính mệnh của kẻ qua đò thì nương vào thuyền, mất thuyền thì chìm đắm. Phàm là người học đạo, nếu tự mình không duy trì lấy đạo đức ở nội tâm, không nỗ lực tu học, mà lại nương cậy vào quyền thế ở bên ngoài, một khi cái thế đó bị mất đi, thì không làm sao có thể tránh khỏi cái họa nghiêng đổ.