Con đã Mô Phật rồi mà!?

Mấy hôm trước có vị Tăng đến viếng thăm nhà tí, trong lúc trò chuyện thầy quay sang dạy Tí về những cách niệm Phật và dặn rằng:

– nếu con nhớ niệm Phật, Phật sẽ bảo hộ cho con.

Tí không biết Phật là ai, vì sao phải niệm Phật.  Nhưng không dám hỏi liền quay sang nhìn mẹ.  Mẹ liền gật đầu bảo:

– con hãy ngoan, nghe lời thầy dạy, con phải nhớ niệm Mô Phật, nếu có chuyện gì thì Phật sẽ bảo hộ che chở cho con, không ai còn có thể làm đau con được nữa.

Tuy không hiểu hết, nhưng Tí vẫn vâng dạ theo lời mẹ dạy.  Hôm nay, trong lúc ham chơi, em chạy lung tung làm vỡ chiếc lọ quý của mẹ.  Trong lúc chưa biết xử lý ra sao thì mẹ vào, vừa nhìn thấy chiếc lọ vỡ, cơn giận trong lòng xung lên.  Thấy vậy, em sợ quá, trong lúc hoảng hốt em liền chợt nhớ là phải niệm Phật.

Em liền chắp tay niệm: Mô Phật!

Nhưng tiếng Phật vừa dứt thì tiếng chát đau điếng vỗ lên mông mình.  Đau quá, nhưng biết làm sao hơn, em chỉ biết mở to đôi mắt nhìn mẹ nói:

– con đã Mô Phật rồi mà,…  Sao mẹ còn đánh con.

Mẹ: !!!???