Huy Hiệu Hoa Sen có nghĩa gì ?

Chị trưởng: các em đeo hoa sen rồi, thế các em có biết ý nghĩa của huy hiệu hoa sen không?

Tèo: dạ em biết!

chị trưởng: vòng tròn trắng là ý nghĩa gì?

Tèo: dạ, chính là vành ngoài nổi dầy lên ấy ạ!

chị trưởng: nhưng chị muốn hỏi ý nghĩa của nó cơ mà?

Tèo: dạ, phần nổi dầy lên là để bảo về cho huy hiệu hoa sen không méo mó.

chị trưởng: ??? thế hoa sen trắng nghĩa là gì?

Tèo: dạ, hoa sen trắng là không phải vàng, đỏ, xanh, đen.

chị trưởng: ??? thế ý nghĩa cũng từng cách hoa sen thì sao?

Tèo: năm cánh trên giống như bàn tay của mẹ, ba cánh dưới trông như thế ngồi của bố em.

chị trưởng: trời !!!???