Tôn trọng sự sống!

 

Anh trưởng:  Nam, sao em đã là Phật tử mà không có lòng từ bi chút nào hết vậy?

Nam:   Sao lại bảo em không có lòng từ bi. Em không có lòng từ bi chỗ nào?

Anh trưởng: con rắn chết thê thảm đến thế rồi, em không giúp niệm Phật cho nó thì thôi, sao lại còn lấy cây banh nó ra, làm cho nó tội nghiệp thêm vậy. Em không nhớ câu: Phật tử mở rộng từ bi tôn trọng sự sống sao?

Nam:   dạ, em nhớ chứ ạ!

Anh trưởng: em bảo rằng nhớ, sao lại còn có những hành động thiếu lòng từ bi như vậy?

Nam:   dạ, nhưng điều luật đó chỉ nói là mở rộng từ bi tôn trọng sự sống, còn con vật này thì là đã chết rồi ạ!

Anh Trưởng: !!!???