Phàm là chúng sanh thường thì chỉ biết nhìn vào trách cái lỗi của người khác, mà không biết nhận ra cái lỗi ở nơi chính mình.

Có những người mắt sáng, có khả năng nhìn thấy được đầu sợi lông nhỏ ở các loài thú, nhưng lại không thể nhìn thấy lông mi của chính mình. Cũng có những người rất khoẻ, họ có thể nhấc được sức nặng 1000 cân, nhưng lại không thể tự nhấc nổi thân mình. Cũng như người học đạo, chỉ sáng suốt ở chỗ trách người mà lại mê muội ở phần tha thứ lỗi mình, thật chẳng sai khác chút nào vậy.