Ở trong chúng phải nên biết ai là người có trí thức. Động tĩnh phải bắt chước bậc thượng lưu, chớ nông nổi học theo bọn hèn kém.

Bình sinh ở trong chúng mà không bị chìm đắm trong đám hạ ngu, đều là những người xuất thân từ lời nói này vậy. Trong nơi trù nhân quản chúng, kẻ hèn thì nhiều, người trí lại ít. Tập theo kẻ hèn kém thì dễ, thân với người thức giả thì khó. Nếu quả thật tự mình hay phấn chí ở trong đó, cũng chẳng khác chi một người địch lại với muôn người, tất cái thói tập theo hèn kém kia phải kiệt sức, mà trở thành người siêu việt tuyệt tác vậy.