Đại phàm con người chỉ biết trách cái lỗi của người, mà không biết đoái hoài đến cái lỗi của chính mình.

Tổ Pháp nhãn bảo ngài Cao Am rằng: tuy có số người có thể thấy được đầu sợi lông nhỏ của loài chim non, nhưng lại không thể nhìn thấy lông mi của chính mình. Tuy nhấc được sức nặng của 1000 quân, nhưng lại không thể tự nhắc nổi thân mình. Cũng như người học chỉ sáng suốt ở chỗ trách người, mà lại mờ mịt ở phần tha thứ lỗi mình, thật chẳng sai khác chút nào vậy.