Những suy nghĩ tiêu cực

Những suy nghĩ tiêu cực và căng thẳng giống như những đàn chim, chúng ta không thể ngăn chặn chúng bay đến gần bên mình, nhưng chúng ta có thể ngăn không cho chúng nó làm tổ trong tâm trí của mình.