Cuộc Sống

Cuộc sống không phải là để trở thành bám víu vào mọi thứ, nơi chốn hay của cải vật chất. Thay vào đó, cuộc sống là hành trình tìm về sự hợp nhất của chính mình và tất cả những gì làm nên bạn.