Nhận chân và chuyển hoá

Bạn là người mạnh mẽ khi bạn dám chấp nhận chỗ yếu kém của mình để chuyển hoá. 

Bạn là người xinh đẹp khi bạn biết cảm kích những khiếm khuyết của mình để làm đẹp nó. 

Bạn là người thông minh khi bạn thật sự học được từ những lỗi lầm của chính mình để thay đổi.