Cảm Ơn Người


Trong cuộc sống sẽ luôn có những người đối xử không tốt với bạn. Tuy vậy, bạn vẫn nên cảm ơn họ, bởi nhờ họ mà tâm bạn trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn.