Đôi khi bạn chỉ cần Hít thở là đủ

Đôi khi,…. điều tốt nhất bạn có thể làm được là không nên suy nghĩ nữa, buông xuống mọi băn khoăn, đừng có tưởng tượng, và chớ để bị ám ảnh vào việc gì khác. Bạn chỉ cần hít thở và có niềm tin rằng: Mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.