Đừng nên trách người

Đừng nên trách hờn hay đổ lỗi cho ai trong cuộc đời mình, bởi vì:

⁃Người tốt mang đến cho bạn niềm hạnh phúc.

⁃Người xấu huấn thị cho bạn kinh nghiệm sống.

⁃Người tệ bạc dạy cho bạn bài học xử thế.

⁃Và người tuyệt vời để lại cho bạn những kỷ niệm đẹp.