Cân Nhắc Trước Khi Nói

Trước khi bạn muốn nói một điều gì, hãy để những điều bạn muốn nói đó đi qua ba cánh cửa:

-Liệu đó có phải là sự thật?

-Có cần thiết phải nói về điều đó không?

-Nó có mang lại lợi ích cho người nghe không?