Chấp Nhận, Thay Đổi và Buông Xuống

Trong mọi vấn đề, thường có ba giải pháp: 

⁃Học chấp nhận

⁃Tập thay đổi

⁃Để nó sang một bên.

Nếu bạn không thể chấp nhận vấn đề đó, thì hãy thử tập thay đổi nó. Nếu bạn lại không thể thay đổi nó, thì có lẽ là lúc bạn nên mặc kệ nó.