Hãy Tha Thứ

Xin tha thứ cho những người đã từng xem thường bạn, sỉ nhục bạn, công kích xúc phạm bạn, lợi dụng sự tử tế của bạn như một lẽ đương nhiên. Nhưng trên tất cả, hãy tha thứ cho bản thân vì đã cho phép họ làm tổn thương bạn nhiều đến thế.