Sức Mạnh Chân Thật

Sức mạnh không phải bằng cách chiến thắng người khác.  Nhưng sự nỗ lực giải quyết khó khăn trong đời sống sẽ tập cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn.  Trong lúc trải qua những bế tắt mà bạn vẫn kiên trì, quyết chí không bỏ cuộc một cách dễ dàng, thì đó mới là sức mạnh thật sự.