Cuộc đời như một cuốn sách

Có những chương tràn đầy niềm vui, có những chương mang nỗi niềm chất chứa, và cũng có chương khơi dậy điều  phấn khởi.  Nhưng nếu bạn không lật qua trang kế tiếp thì bạn sẽ không bao giờ biết được chương mới sẽ có những gì.