Chỉ cần im lặng mà đừng nên làm gì khác

Không cần trả lời hay có hành động gì trước sự khiếm nhã của người khác.

Khi ai đó suồng sã hay vô phép với bạn là họ đang bộc lộ con người bên trong họ mà không phải là bạn. 

Vì thế, bạn không nên cảm thấy mình bị xúc phạm. Bạn chỉ cần im lặng là đủ rồi.