Nên Thay đổi Quan Niệm Sống, tốt hơn là cố thay đổi hoàn cảnh sống

Nếu bạn không thể thay đổi tình huống hay hoàn cảnh trước mặt, thì hãy thay đổi cách nhận thức về nó. 

Nên nhớ rằng, hầu hết những căng thẳng, mệt mỏi của bạn là đến từ cách bạn phản ứng với hoàn cảnh sống, chứ không phải đời sống là căng thẳng vậy.