Hơi thở là nguồn sống

Cuộc sống thực sự vốn dĩ rất đơn giản. Chỉ vì chúng ta cứ khăng khăng nhất định làm cho nó trở nên phức tạp lên thôi.

Cuộc sống … là lẽ thường nhiên

Lúc lo lắng thì phải suy nghĩ

Lúc nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi

Lúc có việc thì phải làm việc

Xong việc rồi thì nên buông xuống

Để thảnh thơi và hãy sống hồn nhiên.