Hãy nhớ rằng:

Chỉ cần chúng ta còn có thể hít thở một cách an lành thì sẽ chẳng bao giờ muộn cho một bắt đầu mới cả. 

Vì vậy, không có gì gọi là muộn màng khi chúng ta muốn thay đổi, muốn tu tập, muốn làm lại con người mới dù ở tuổi nào, dù đã và làm ngành nghiệp gì.