Hãy quán Tâm như mặt nước. 

Khi sóng gió nổi lên, mặt nước bị chao động khiến cho mọi thứ trở nên mờ mịt.  Cũng như tâm ta khi khởi lên phiền muộn, mọi việc trở thành mệt mỏi. 

Khi sóng yên gió lặng, liền thấy cảnh vật được rõ ràng. Cũng vậy, khi buông xuống phiền não, ta thấy tâm mình thật bình an.