Cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời nếu chúng ta có được sự khiêm tốn, sức nhẫn nại, niềm tin và nụ cười trí tuệ.

Hãy trang sức bản thân bằng sự khiêm tốn.

Hãy làm giàu mỗi ngày bằng cách tăng trưởng trí tuệ.

Người mạnh mẽ nhất chính là người có sức nhẫn nại.

Cách bảo vệ an toàn nhất là có được niềm tin vững chắc.

Thuốc bổ tốt nhất chính là mỗi ngày có thể mỉm cười.