Chúng ta dùng phần lớn thời gian sống cuộc đời mình bên ở trong tâm thức của chúng ta.

Vì vậy cần phải tu sửa và giữ gìn nó thành một nơi thật đẹp, thật vui và thật  yên bình để an trú. 

Phải biết, Thế giới của tâm thức của chúng ta rộng lớn như hư không có thể bao trùm pháp giới, vạn loại hữu tình, và nó cũng có thể nhỏ đến mức dù một chút xíu nghịch lý của người cũng không bao dung nổi.