Mỗi sớm mai thức dậy, hãy nhìn vào gương và tập mỉm cười, tự thắp sáng tâm hồn bằng niềm vui và hạnh phúc nơi chính mình. 

Bởi vì bạn mới là nhân vật chính tạo dựng nên hạnh phúc cho chính mình, chứ không phải ai khác. Nếu bạn cứ mong đợi ai đó làm cho mình hạnh phúc, chắc chắn bạn sẽ luôn cảm thấy thất vọng.