Kiếp người theo duyên sanh, tâm hành theo duyên diệt. Buồn vui được mất chỉ do duyên, tự tâm thường thanh thản.

Đời sống này là một dòng chảy không ngừng và bất tận. Theo duyên mà nó trào dâng rồi lắng đọng, vận hành và ngưng nghỉ, niềm đau và vui buồn đắp đổi theo nhau. Vì thế chúng ta không cần phải cảm thấy khó chịu hay bực dọc bởi những vấn đề không được như ý. Phải biết, mọi thứ trong cuộc đời này chỉ như những đợt sóng thủy triều lên cao rồi hạ xuống.