Biết trân quý lời nói là người biết lựa lời lúc nói. Biết thương yêu mình thì đừng để trái tim mình bị tổn thương.

Thường ngày nên để ý ngôn từ của mình mỗi khi mở lời muốn nói, nên chăm sóc và an trú cái tâm của mình ở nơi chốn an bình. Vì sao? Bởi một khi lỡ lời nói chạm tự ái của người rồi thì khó mà cứu vãn lại được.  Cõi lòng ta lỡ bị tổn thương rồi thì cũng khó bề mà chữa lành lại vậy.