Chúng ta không phải thánh hiền nên cần học hạnh thánh hiền, sống đời mẫu mực, làm gương cho người.

Nên thể hiện lòng từ với người có những lời nói và hành động không dễ thương.  

Nên cảm thông và tha thứ cho những người đã gây ra những sự bực bội buồn phiền không đáng.  

Nên đem tâm yêu thương chan rãi đến mọi người mà không cần đòi hỏi.  

Bởi tất cả những hành động đó là biểu hiện phong cách và phẩm hạnh của chính ta vậy.