Tánh của bậc quân tử được ví như nước, hay lấp đầy chỗ thấp mà làm lợi ích muôn vật. Hãy học Tâm như Nước.

Điều tuyệt vời mà chúng ta học hỏi được từ Nước:  Bởi tự nó có thể điều chỉnh bản thân để thích ứng với mọi hình dạng và phù hợp trong mọi hoàn cảnh, nhưng quan trọng nhất là nó luôn tìm được cách của riêng mình để chảy thoát đi.