Muốn có được đời sống an vui hạnh phúc, thì ta nên chăm sóc tốt tâm tư tình cảm của mình.

Cách suy nghĩ và những tâm tư tình cảm của ta có sức ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của ta. 

Cảm xúc của ta sẽ ảnh hưởng đến những hành vi và cách cư xử của ta. 

Tất cả những hành vi và cách hành xử của ta đó chính là đời sống buồn vui trong sinh hoạt của hằng ngày mình.