Hạnh phúc do thấu hiểu, tĩnh lặng do bình tâm, và an lạc với tâm hiện tiền.

Cuộc đời thật lắm trớ trêu.  Lắm lúc cần trải qua buồn phiền khổ lụy người ta mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Ở trong náo động bất an mới biết trân quý sự an bình tĩnh lặng. Và sau khi bị mất đi rồi mới nhận ra giá trị của những gì đã từng có mặt trong đời ta.