Người khác có hiểu mình hay không, chẳng có gì đáng nói, quan trọng là mình có làm gì được cho mình và có giúp gì được cho ai hay không mà thôi.

Không phải ai cũng hiểu được những gì về bạn, cũng như những gì bạn trải qua hoặc hành trình bạn sẽ hướng đến, bởi đó chỉ là chuyện thường thôi.  Bạn đang có mặt là để sống cuộc đời của mình và làm những điều bạn mong muốn, chứ không phải hy vọng làm cho mọi người hiểu mình vậy.