Nguồn sống kỳ diệu là được phát ra từ bên trong.

Nếu quả trứng bị nứt vỡ do tác động từ bên ngoài, thì mầm sống bên trong đó có thể sẽ kết thúc. 

Nếu quả trứng nứt vỡ do nỗ lực từ bên trong, tức đang mở ra một dòng sinh mạng mới.

Nên biết rằng: Những điều kỳ diệu luôn bắt đầu từ bên trong và chính ngay nơi bản thân mình.