Hãy nhìn vào phẩm hạnh đạo đức để nhận biết về người, mà không phải qua sự hào nhoáng của bề ngoài vậy.

Đừng bị choáng ngợp bởi những hào nhoáng của những ai có lắm của nhiều tiền, có nhiều kẻ trọng vọng, và nhiều bằng cấp hay địa vị trong xã hội.  

Hãy nên ấn tượng với những người rộng lòng từ bi, biết tôn trọng chữ tín, có tánh khiêm tốn và sự độ lượng vị tha.