Nào, hãy Dừng lại và nên nói thế này: Happy Thanksgiving to Everyone!

Mọi tình huống trong cuộc đời này chỉ mang tính cách tạm thời mà thôi.  Vì vậy, mỗi khi chúng ta có những ngày hạnh phúc và dễ thương, thì hãy nên đón nhận và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Còn như mỗi khi cuộc sống có những điều không vui, thì hãy nhớ rằng nó sẽ không là mãi mãi và điều tốt đẹp hơn sẽ đến trong nay mai thôi.