Sống ở đời thì ai cũng có vấn đề, khác biệt là ở chỗ chọn cách nào để giải quyết mà thôi.

Cuộc sống là một bài thi khó vượt qua nhất. Nhiều người thất bại vì đã cố gắng bắt chước cách giải quyết của người khác, mà không nhận thức được rằng: mỗi chúng ta đều có những vấn đề khác nhau, thử thách và trải nghiệm cũng khác nhau. Vì vậy cần phải chọn cho mình giải pháp thỏa đáng nhất.