Lỗi lầm có thể phạm, Niềm tin chớ để mất.

Chúng ta có thể nói lời xin lỗi khi phạm phải sai lầm nào đó, nhưng không thể nói xin lỗi khi đánh mất sự tin tưởng nơi người khác. Cũng vậy, trong cuộc sống đôi lúc chúng ta có thể có lầm lỗi nhưng đừng bao giờ phá vỡ lòng tin cậy. Bởi vì tha thứ thì dễ, nhưng quên đi và tin tưởng trở lại là điều rất khó, đôi khi cũng là điều không thể.