Tâm ta đi cùng khắp

Tất cả mọi phương trời

Cũng không tìm thấy được

Ai thân hơn “tự ngã.”

“Tự ngã” đối mọi người

Quá thân ái như vậy

Nên ai yêu “tự ngã”

Chớ hại “tự ngã” người.

Bạn có thể đi khắp vũ trụ này để thử tìm ai đó có thứ tình yêu và sự ưu ái hơn bản thân mình, và rồi bạn sẽ chẳng thể tìm thấy họ ở nơi đâu. Bởi chỉ có chính ta, cũng như bất kỳ ai trên vũ trụ này, mới là người xứng đáng với tình yêu và sự thương mến đối với bản thân mình mà thôi.