Thường thấy lỗi mình, chớ nhìn lỗi người.

Đừng bao giờ rời bỏ những quan hệ chân thật chỉ vì một vài lỗi lầm. Sống ở đời thì không có người nào là thập toàn thập mỹ. Đến cuối cùng rồi thì cũng có không ai thật sự là đúng hẳn.  Vì vậy, biết cảm thông và lòng bao dung bao giờ cũng tốt hơn là đòi hỏi sự hoàn hảo.