Phải có Niềm Tin với chính mình.

Cái Dù Che tuy không thể làm tạnh cơn mưa nhưng nó có thể giúp ta đứng dưới mưa không bị ướt.  Lòng Tự Tin có thể không đem lại cho ta sự thành công, nhưng nó giúp ta năng lượng để đối diện với khó khăn trong cuộc sống.  Vì vậy cần phải thắp sáng lòng tự tin.