Nhớ để ý lời nói và giọng điệu của mình khi cùng người nói chuyện.

Trong cuộc sống hằng ngày, phần lớn của những vấn đề đều là do giọng điệu nói năng của chúng ta. Vấn đề không nằm ở chỗ những gì chúng ta muốn nói mà là thái độ và phong cách của chúng ta lúc trình bày lời nói. Vì vậy cần nên tập thay đổi giọng điệu của mình những lúc cùng người nói chuyện, và như thế bạn sẽ thấy cuộc sống dần dần được thay đổi tốt hơn.