Dùng lửa thử vàng, lấy gian nan thử sức.

Những thử thách và khó khăn sẽ khiến cho ta sống có trách nhiệm nhiều hơn.  Luôn nhớ rằng, cuộc đời nếu không vượt qua sự gian nan thử thách thì không phải là cuộc đời thành công thật sự. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc và nên học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.