Người xưa có câu: “Trước khi muốn nói điều gì hãy nên đánh lưỡi bảy lần.”

Đừng nên pha trộn lời nói xấu ác làm tổn thương người khác khi trong lòng chúng ta có chuyện bực bội, hoặc lúc khó chịu không vui.

Bởi vì, dù chúng ta có tâm trạng tồi tệ thế nào đi nữa thì những cảm giác ấy rồi cũng sẽ qua đi, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội để rút lại những lời xấu ác mà mình đã từng nói với người khác vậy.