Cuộc đời chính là bậc thầy vĩ đại cho những ai biết học hỏi và sửa đổi.

Chúng ta đều mắc sai lầm. Không người nào là hoàn hảo cả.

Chúng ta có từng nói và cũng làm những điều chưa đúng đắn. 

Chúng ta có vấp ngã và rồi sẽ đứng dậy. 

Chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ lỗi lầm của mình để lớn lên. 

Chúng ta tiếp tục hoàn thiện và trưởng thành. Đó chính là đời sống.